Tredjepartstjänster

Själva processen av service kan komma att innehålla tjänster som klassas som tredejpartstjänster. Vår sida kan också länka till externa sidor med andra avtal och policy, vilket vi inte ansvarar för. På dessa sidor kan det förekomma tredjepartstjänster som inte beskrivs här. Dessutom så är handlingar som utförs av tredjepartstjänster på vår egen hemsida inte någonting vi står för eller har som ansvar att se över. Det rekommenderas istället att du personligen tar på dig ansvaret att lära dig om dessa tjänster, innan du uppger din personliga information då det kan förekomma informationsinsamling som kanske inte passar dig.

Sekretesskydd

Dataskyddsförordningen som finns i EU följs helt och hållet. Behandlingen av personlig information utförs på ett sätt som följer dessa lagar.

Tredje parts cookies

Cookie-funktioner som används av oss

Cookies är en viktig del av en hemsidas funktionalitet, och utan dem är det svårt att smidigt ta sig omkring på en hemsida. Med hjälp av cookies kan man inte bara navigera sig enklare på en webbsida, utan dem blir det omöjligt att hålla reda på vem som är inloggad. Du kan nämligen inte identifieras utan dem.

Cookies kan användas vid insamling av information som hjälper oss förstå hur användare använder våran hemsida och vilka mönster de har i sitt beteende. Detta kan hjälpa oss anpassa sidan utefter detta beteendemönster, vilket är någonting som alla kan dra nytta av. En sån här process används hela tiden för att raffinera sidoinnehållet på ett sådant sätt så det är exakt vad användaren vill ha, även om denne är medveten om det eller inte.

Kanske det vanligaste sättet att använda cookies på är med så kallade funktion cookies. Dessa håller reda på dina inloggningsuppgifter och de val som du gjorde tidigare. Det är saker som ditt användarnamn, var någonstans du befinner dig, och vilket språk du valt att använda. Hemsidan antar då vissa inställningar utefter denna informationen.

Sist men inte minst har vi cookies som inriktar sig mer på beteendemönster. Dessa har som syfte att underlätta marknadsföringen, och göra den så välanpassad som möjligt. Man får alltså mer relevant reklam om man låter dessa göra sitt jobb.

Barn och minderåriga

Vi har inga tjänster som är till för att brukas av minderåriga barn. Det vill säga, barn som är under 18 års ålder. Eftersom vår policy är att inte erbjuda tjänster till dessa personer, samlas inte heller någon personlig information om dem, om det inte är så att det med föräldrars samtycke kan komma behöva användas juridiskt. Om du är minderårig bör du omedelbart sluta användningen av våran tjänst. Som förälder kan du alltid kontakta oss om du misstänker eller vet att ditt barn har använd våra tjänster, så kommer vi direkt vidta lämpliga åtgärder. Du kan då be oss ta bort all information som den minderåriga individen lämnat efter sig.

Vår tjänst är inte gjord för minderåriga individer, och om sådan typ av aktivitet har förekommit kan allt innehåll som rör det kontot den minderåriga individen varit aktiv på tas bort. Det är dock inte garanterat att en hundraprocentig rensning av kontot sker, och det kan ligga kvar små bitar av data som är omöjligt att ta bort. Vi ett sådant här tillfälle gör vi allt i vår makt att ta bort information, men ibland är inte detta tillräckligt.

Datasäkerhet

Dataskyddsprocessen av den data som skickas till oss görs i enlighet med standarden för industrin som vårt företag är verksamt inom. För att skydda all den data vi samlar in mot olaglig användning håller vi oss till vissa administrativa standarder som är brett applicerade inom branschen. Vi tar också andra tekniska och till och med fysiska försiktighetsåtgärder för att verkligen försäkra oss om att din information är trygg.

När vi har informationen kan den inte förstöras eller ges ut i någon sorts olaglig process. Vi använder oss av moderna krypteringsmetoder för att göra allt detta så säkert som möjligt.

Trots alla dessa åtgärder, kan man som sagt inte garantera att någonting aldrig går fel. All den information användaren lämnar på hemsidan, görs på egen risk, och utan att vi står för något av ansvaret. Om det skett någon sorts dataintrång kommer vi meddela dem det gäller. Om du misstänker någonting, var god kontakta oss.

Lagring av uppgifter

Den data som lagras behålls bara under den tid som den behövs. Det vill säga, vid den tidpunkt vi nått det önskade målet med datan som insamlats, eller under den tid den kan komma att behövas rent juridiskt. Information som används vid gällande rättsliga ärenden kommer behållas.

Överföring av data och inställningar

Du har rätt att själv redigera dina inställningar, men när det kommer till utredning av brott är inte denna säkerhetsåtgärd tillräcklig för att helt ta bort data.

Vi överför alltid data på säkraste möjliga sätt, men kan ej garantera fullkomlig säkerhet.